• انعقاد قرارداد با هیئت مدیره ساختمان
  • تشکیل منظم جلسات مدیریتی
  • مدیریت عمومی مجتمع
  • ارائه گزارش منظم به اهالی ساختمان
  • تهیه ی کلیه بیمه نامه های لازم
  • برند سازی برج ها جهت فروش بهتر واحدها
  • خدمات حقوقی ساختمان
  • بازدید دوره ای اموال ساختمان و بروز رسانی
  • آرشیو سازی مالکین و ثبت نقل و انتقالات
  • گزارش دهی آنلاین