• تعمیر و نگهداری تاسیسات
  • تاسیسات گرمایشی و سرمایشی
  • مدیریت فضای سبز
  • نگهداری و تعمیرات دوره ای مطابق با استانداردهای فنی
  • نگهداری استخر، سونا، جکوزی و سایر 
  • تهیه و تنظیم سیستم های مدیرت هوشمند ساختمان( BMS)
  • ارائه مشاوره های فنی جهت بهبود عملکرد تاسیسات
  • آموزش به سرایدار جهت اقدام در مواقع ضروری
  • نگهداری آسانسور